Personvernerklæring

Brukernes tillit er viktig for oss, og Good Game AS er opptatt av å ivareta ditt personvern.

Under forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn informasjon om våre brukere.

1. Innledende bestemmelser

Denne personvernerklæringen gjelder for Good Game AS, org. nr. 920 519 504, og tilknyttede publikasjoner og tjenester.

2. Derfor lagrer vi informasjon

Vi lagrer informasjon av flere grunner:

  • For at systemet skal kunne kjenne igjen brukerne våre, for å kunne tilpasse tjenestene
  • Utvikle og forbedre våre tjenester gjennom å forstå hvordan de brukes
  • For å verifisere personer som registrerer en brukerkonto
  • For å dele informasjonen med tjenester som benytter seg av GGID som autoriseringssystem, hvis og bare hvis du har godkjent dette

3. Dette bruker vi ikke informasjonen til

Informasjon du oppgir til oss blir kun lagret i våre systemer. Informasjonen vil ikke selges videre, og vil kun benyttes til å gi deg som bruker mer relevant informasjon og bedre tjenester.

Informasjon vil aldri bli delt med tredjeparter med mindre du har godkjent dette.

4. Slik samles opplysningene inn

Innsamling ved utfylling av skjemaer

Ved registrering av brukerkonto kreves din e-postadresse. Denne blir lagret i våre databaser og benyttet i henhold til avtale ved registrering av brukerkonto.

Fullt navn og adresse lagres også dersom du legger til dette.

Les vår brukeravtale ved registrering av brukerkonto her.

Automatisk innsamling

Ved registrering av brukerkonto lagres IP-adressen din i våre databaser.

Ved registrering av brukerkonto gjøres det kall mot Google reCAPTCHA for å vurdere om du er en ekte person. Google får tilgang til din IP-adresse.

5. Behandling av personopplysninger

Personopplysninger vil bli lagret i vår database, behandlet og publisert i samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven, og slik det fremgår nedenfor.

Se personopplysningsloven hos Lovdata. Mer om grunnleggende personvern, se «Hva er en personopplysning?» hos Datatilsynet.

6. Behandlingsansvarlig

Dine personopplysninger vil bli behandlet av Good Game AS, som er behandlingsansvarlig, og våre IT-leverandører for det formål å levere tjenester og for å bedre tjenestene.

Vi engasjerer dessuten noen ganger andre firmaer for å bidra til vår utvikling, og vi kan i slike tilfeller gi disse firmaene de opplysninger de trenger for å utføre dette. Dine personopplysningene vil for øvrig ikke utleveres til andre uten at du har gitt ditt samtykke, eller vi er rettslig forpliktet til utlevering.

Dine personopplysninger lagres innenfor EU/EØS-området, og iht. norsk personvernlovgivning.

7. Registrert profildata, innsyn og retting

Opplysningene du selv gir ved registrering (navn, epost etc.) og ved redigering av denne profil benyttes for å levere og videreutvikle tjenesten, samt til analyse og til statistisk formål.

Det er du selv som registrerer, oppdaterer og sletter informasjonen i vår database.

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss iht. pkt. 11.

Ved mistanke om grovt feilaktige opplysninger i brukerprofil kan vi slette din konto uten nærmere saksgang.

8. Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold på Good Game sine nettsteder og tjenester tilhører Good Game AS eller deres samarbeidspartnere, og er beskyttet av opphavsrettslige regler.

Du plikter å respektere opphavsrett, andres rett til bilder og andres personvern når du oppretter profil på og opptrer på Good Game sine nettsteder og tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å omgå sikkerhetssystemer tilhørende tjenester levert av Good Game.

Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med rettighetshaver. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger

9. Begrenset ansvar

Good Game AS påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre konsekvenser som kan oppstå i ved bruk av våre produkter og tjenester

Vi kan ikke garantere at våre produkter og tjenester til enhver tid er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din enhet.

Good Game er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av våre produkter og tjenester eller fordi produktet/tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt.

10. Endring av Vilkår

Innholdet og tjenestene på nettstedet, samt generelle vilkår som beskrevet, vil løpende bli oppdatert ved behov og kan når som helst endres av Good Game AS som eier nettstedet.

11. Kontaktinformasjon

Good Game AS, org nr 920 519 504. Tjenesteyter, avtalemotpart og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Good Game AS v/daglig leder.

Besøksadresse: Hegdehaugsveien 29, 0352 Oslo
Epost: post@goodgame.no